Contacteer ons
Contacteer ons

Onze activiteiten & doelstellingen

Aankomende evenementen

Marktverkenning

20 oktober 2022

Hoe kan jij als aanbesteder een efficiënte marktverkenning organiseren? En hoe kan je als ondernemer de aankoper hierbij helpen? 

Verdere informatie volgt

PUBLIC CLUB LUNCH – Gezondheids- en zorgsector

24 november 2022 @ The Merode

Enkele grote aankopers komen zichzelf en hun aankoopbeleid voorstellen tijdens een lunch waarbij we aankopers en aanbieders samenbrengen.

Meer informatie volgt

Herzieningsclausules

29 november 2022

Verdere informatie volgt

“Nieuwe aanbesteders”

24 januari 2023

Sinds de nieuw wet overheidsopdrachten van 2016 in 2017 van kracht is geworden zijn er veel instellingen bijgekomen die de wetgeving overheidsopdrachten moeten toepassen.

We maken na 5 jaar een stand van zaken op. Welke moeilijkheden ondervinden zijn nog? Wat zijn de positieve/negatieve effecten? …

Verdere informatie volgt

Municipalia                        

20 – 21 april 2023

De Stichting Overheidsopdrachten neemt deel aan Municipalia: de beurs waar lokale overheden (nieuwe) kwaliteitsproducten en -diensten kunnen ontdekken. Hier ontmoeten bedrijven aankopers van de gemeenten, provincies, intercommunales, verenigingen, autonome besturen en andere openbare belangenorganisaties en stellen ze hun knowhow voor.

Meer informatie

Afgelopen evenementen

Overheidsopdrachten in de Ziekenhuizen: bijzondere wetgeving

23 juni 2022 @ Webinar

Ziekenhuizen hebben een aantal turbulente jaren achter de rug, o.a. met de discussies over de netwerkvorming, de coronacrisis en de Oekraïneoorlog. De uitdagende taak om sinds 2013 ook formeel de overheidsopdrachtenregels toe te passen werd er door deze bijzondere omstandigheden niet eenvoudiger op.

Hartelijk dank aan onze sprekers Meester Louise GALOT, advocaat (Counsel) bij advocatenkantoor & De Bandt (FR) en Meester Benito BOONE, advocaat bij advocatenkantoor Apollegis (NL) !

Aankoopcentrales en Raamovereenkomsten 

21 april 2022 @ Koninklijke Militaire School

Welke zijn de recente arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State inzake aankoopcentrales en raamovereenkomsten? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van de raamoverkomsten? Wat met de problematiek van continuïteit van raamovereenkomsten in het licht van de recente arresten van het Hof van Justitie?

Meer informatie

Nieuwe Tendensen binnen overheidsopdrachten 

22 maart 2022 @ Deloitte

We zijn verheugd u aan te kondigen dat Deloitte de doelstellingen van de Stichting Overheidsopdrachten ondersteunt en als partner zal optreden voor het eerst volgende evenement : Nieuwe Tendensen op 22 maart 2022.

Met welke nieuwe ontwikkelingen moeten aanbesteders/ondernemingen rekening houden? Hoe kunnen ze (nog) beter inspelen op hun overheidsopdrachten door middel van deze nieuwe tendensen?  Hoe kunnen ook zij deze nieuwe technieken inzetten? …

Meer informatie

Stichtend congres

12 oktober 2021 @ Hotel Amigo

Op 12 oktober 2021 vierden we met onze leden de oprichting van de Stichting tijdens het Stichtend Congres in Hotel Amigo (Brussel) !

We danken alle leden die van dit congres een boeiend netwerk event maakten en vooral onze sprekers Minister Bernard Clerfayt, Dhr. Constant De Koninck en Dhr. Serge Doumain voor hun interessante uiteenzetting !

Meer informatie

Informatie & doelstellingen

Tender Barometer

Dankzij zelf verzamelde data aangaande overheidsopdrachten kunnen wij trends en vraagstukken signaleren die hierop van invloed zijn, en kunnen wij ons pleitbezorgerswerk ondersteunen.
We bekijken de transparantiegraad, de concurrentie-index, de impact van Covid-19,…

Minister Aanbestedingsrapport

Aan de hand van onze Tender Barometer en in samenwerking met toonaangevende tijdschriften en kranten maken we een rapport op van het aanbestedingsbeleid van verscheidene ministers. Hierin worden verschillende indexcijfers opgenomen en voorgelegd aan de minster die de kans krijgt zijn of haar beleid te verduidelijken.

Master Programma

Eén van de doelstellingen van de stichting bestaat erin te ijveren voor de erkenning van het beroep van aankoper bij de overheid. Hiertoe zal een Masteropleiding Public Buyer in het leven geroepen worden in samenwerking met verschillende Belgische universiteiten.

Certificering opleidingen

Vanuit de optiek om de transparantie en de gelijkheid te waarborgen binnen de markt wil de stichting werk maken van een certificering en normering van opleidingen aangaande overheidsopdrachten. De stichting beoogt uit te groeien tot dé referentie op het vlak van certificering.

Nieuws

Benieuwd naar al het nieuws en nieuwe inzichten over overheidsopdrachten? Bekijk hier onze maandelijkse samenvatting van de belangrijkste nieuwsbrieven: 

Nieuwsbrieven

Lid worden van onze stichting?