Contacteer ons
Contacteer ons

Onze activiteiten & doelstellingen

Aankomende evenementen

Overheidsopdrachten in de Ziekenhuizen: bijzondere wetgeving

23 juni 2022 – Webinar

Ziekenhuizen hebben een aantal turbulente jaren achter de rug, o.a. met de discussies over de netwerkvorming, de coronacrisis en de Oekraïneoorlog. De uitdagende taak om sinds 2013 ook formeel de overheidsopdrachtenregels toe te passen werd er door deze bijzondere omstandigheden niet eenvoudiger op. De Stichting Overheidsopdrachten acht het niet alleen nuttig om even stil te staan bij de opgedane ervaring, maar wenst tevens naar de toekomst te kijken. Ondertussen werd er immers wetgeving gestemd die specifiek de overheidsopdrachten door ziekenhuizen reguleert.

Zal er kunnen “ingebroken” worden in overeenkomsten tussen ziekenhuizen en farmabedrijven?  Zullen ziekenhuizen verplicht worden sneller opdrachten te plaatsen voor geneesmiddelen?

Samen met twee deskundigen ter zake bespreken we de redenen voor en de inhoud van de nieuwe wetgeving: wat zijn de gevolgen voor ziekenhuizen én wat zijn de gevolgen voor leveranciers:

  • Meester Louise GALOT, advocaat (Counsel) bij advocatenkantoor & De Bandt (FR)
  • Meester Benito BOONE, advocaat bij advocatenkantoor Apollegis (NL)

Dit online event gaat door van 12.30u tot 14.00u via Teams.  Na een uiteenzetting van ongeveer 1 uur, is er tevens een Q&A voorzien.

1 jaar Stichting Overheidsopdrachten

12 oktober 2022 – Webinar

Op 12 oktober bestaat de Stichting Overheidsopdrachten precies een jaar.

Welke vooruitgang boekten we met onze leden in dit eerste werkingsjaar? Hoe gaan we het nieuwe jaar in?

Meer informatie volgt

Prospectie en marktverkenning

20 oktober 2022

Hoe kan jij als aanbesteder een efficiënte marktverkenning organiseren? En hoe kan je als ondernemer de aankoper hierbij helpen? 

Verdere informatie volgt

Herzieningsclausules

24 november 2022

Verdere informatie volgt

Nieuwe aanbesteders (sinds 2013)

24 januari 2023

Sinds de nieuw wet overheidsopdrachten van 2016 in 2017 van kracht is geworden zijn er veel instellingen bijgekomen die de wetgeving overheidsopdrachten moeten toepassen.

We maken na 5 jaar een stand van zaken op. Welke moeilijkheden ondervinden zijn nog? Wat zijn de positieve/negatieve effecten? …

Verdere informatie volgt

Informatie & doelstellingen

Nieuws

Benieuwd naar al het nieuws en nieuwe inzichten over overheidsopdrachten? Bekijk hier onze maandelijkse samenvatting van de belangrijkste nieuwsbrieven: 

Nieuwsbrieven

Tender Barometer

Dankzij zelf verzamelde data aangaande overheidsopdrachten kunnen wij trends en vraagstukken signaleren die hierop van invloed zijn, en kunnen wij ons pleitbezorgerswerk ondersteunen.
We bekijken de transparantiegraad, de concurrentie-index, de impact van Covid-19,…

Minister Aanbestedingsrapport

Aan de hand van onze Tender Barometer en in samenwerking met toonaangevende tijdschriften en kranten maken we een rapport op van het aanbestedingsbeleid van verscheidene ministers. Hierin worden verschillende indexcijfers opgenomen en voorgelegd aan de minster die de kans krijgt zijn of haar beleid te verduidelijken.

Master Programma

Eén van de doelstellingen van de stichting bestaat erin te ijveren voor de erkenning van het beroep van aankoper bij de overheid. Hiertoe zal een Masteropleiding Public Buyer in het leven geroepen worden in samenwerking met verschillende Belgische universiteiten.

Certificering opleidingen

Vanuit de optiek om de transparantie en de gelijkheid te waarborgen binnen de markt wil de stichting werk maken van een certificering en normering van opleidingen aangaande overheidsopdrachten. De stichting beoogt uit te groeien tot dé referentie op het vlak van certificering.

Afgelopen evenementen

Aankoopcentrales en Raamovereenkomsten               21 april 2022

Welke zijn de recente arresten van het Hof van Justitie en de Raad van State inzake aankoopcentrales en raamovereenkomsten? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van de raamoverkomsten? Wat met de problematiek van continuïteit van raamovereenkomsten in het licht van de recente arresten van het Hof van Justitie?

Meer info en inschrijven

Nieuwe Tendensen binnen overheidsopdrachten         22 maart 2022

We zijn verheugd u aan te kondigen dat Deloitte de doelstellingen van de Stichting Overheidsopdrachten ondersteunt en als partner zal optreden voor het eerst volgende evenement : Nieuwe Tendensen op 22 maart 2022.

Met welke nieuwe ontwikkelingen moeten aanbesteders/ondernemingen rekening houden? Hoe kunnen ze (nog) beter inspelen op hun overheidsopdrachten door middel van deze nieuwe tendensen?  Hoe kunnen ook zij deze nieuwe technieken inzetten? …

Meer informatie & inschrijven

Municipalia                                                                    21 en 22 april 2022

De Stichting Overheidsopdrachten neemt deel aan Municipalia: de beurs waar lokale overheden (nieuwe) kwaliteitsproducten en -diensten kunnen ontdekken. Hier ontmoeten bedrijven aankopers van de gemeenten, provincies, intercommunales, verenigingen, autonome besturen en andere openbare belangenorganisaties en stellen ze hun knowhow voor.

Meer informatie

Stichtend congres – 12 oktober 2021

Op 12 oktober 2021 vierden we met onze leden de oprichting van de Stichting tijdens het Stichtend Congres in Hotel Amigo (Brussel) !

We danken alle leden die van dit congres een boeiend netwerk event maakten en vooral onze sprekers Minister Bernard Clerfayt, Dhr. Constant De Koninck en Dhr. Serge Doumain voor hun interessante uiteenzetting !

Meer informatie

Lid worden van onze stichting?