Nieuws

Memorandum 2024

Memorandum 2024 – 8 actiepunten

Overheidsopdrachten zijn een belangrijk aspect van onze Belgische economie. Ze vertegenwoordigen 15,3% van het BBP van ons land en meer dan 25% van de publieke uitgaven. De Stichting Overheidsopdrachten stelt hierbij een aantal actiepunten voor, die samen getroffen moeten worden om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan en ervoor te kunnen zorgen dat overheidsopdrachten (kosten)efficiënter kunnen aanbesteed worden.

Nieuws categorieën
Recente posts
Newsletter

Subscribe to our MailChimp newsletter and stay up to date with all events coming straight in your mailbox:

Dit formulier bestaat niet. Ga terug naar de pagina formulieren beheren en selecteer een ander formulier.
* Personal data will be encrypted
Follow Us