Ons Nieuws

Online Digital E Invoice

07 feb: Digitalisering – e-Facturatie @ EasyPost

In België worden jaarlijks minstens één miljard facturen uitgewisseld. De implementatie van elektronische facturatie voor overheidsopdrachten is de kans bij uitstek voor administratieve vereenvoudiging en kostenbesparing. Vanaf maart 2024 wordt e-facturatie een essentieel onderdeel van ALLE overheidsopdrachten, een beweging die niet alleen de overheidssector maar ook de brede markt zal transformeren.

Memorandum 2024

27 jan: Memorandum 2024 – 8 actiepunten

Overheidsopdrachten zijn een belangrijk aspect van onze Belgische economie. Ze vertegenwoordigen 15,3% van het BBP van ons land en meer dan 25% van de publieke uitgaven. De Stichting Overheidsopdrachten stelt hierbij een aantal actiepunten voor, die samen getroffen moeten worden om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan en ervoor te kunnen zorgen dat overheidsopdrachten (kosten)efficiënter kunnen aanbesteed worden.

Lady Justice Statue

27 jan: Nieuwigheden KMO participatie @ Webinar

De recente wetswijziging van 22 december 2023 brengt significante veranderingen met zich mee in de toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten. KMO’s vertegenwoordigen 99,8% van alle Belgische ondernemingen. Echter, hun aandeel in overheidsopdrachten is tot nu toe beperkt gebleven.

Rapportage

29 nov: Rapportageverplichtingen KB BESTUUR (13/08/2023) @ Webinar

Met het KB Bestuur (13/08/2023) wordt verder ingezet op het bestuur inzake overheidsopdrachten, onder meer door een verhoogde transparantie en efficiënte monitoring.
Vanaf 1 januari 2025 moet elke aanbestedende overheid voldoen aan bijkomende jaarlijkse rapportageverplichtingen.
Er wordt aangeraden zich vanaf 1 januari 2024 voor te bereiden op de rapportageverplichting !

bosa WTC III

14 nov: Obligations de déclaration AR GOUVERNANCE (13/08/2023) @ Webinar

L’AR Gouvernance (13/08/2023) met davantage en avant la gouvernance des marchés publics, notamment en renforçant la transparence et l’efficacité du contrôle.
A partir du 1er janvier 2025, chaque pouvoir adjudicateur devra se conformer aux obligations de déclaration annuelle suivantes :
>> déclaration du volume total des marchés de faible montant (facture acceptée < 30 000 €). >> déclaration du volume total réel des marchés en cours d’exécution passés au cours de l’année précédente.
Il est vivement conseillé de se préparer à cette obligation de reporting à partir du 1er janvier 2024 !

tenderwiki

07 aug: TIPS & TRICKS : Tender Wiki

In augustus 2023 halen aankopers en inschrijvers alles uit de kast om klaar te zijn voor de migratie van het e-Notification-platform op 4 september: testen, registraties, opleidingen, de laatste publicaties… De laatste rechte lijn !
We maken van deze gelegenheid gebruik om hen een paar TIPS te geven om hun werk gemakkelijker te maken. TenderWiki maakt alle gepubliceerde bestekken gratis beschikbaar. Het is een eenvoudig, praktisch en vooral compleet, omdat het alle documenten bevat, zelfs de documenten die door het platform zelf zijn gearchiveerd!