Scroll Top

Over Ons

Stichting Overheidsopdrachten

performanter aanbesteden

Onafhankelijke 100% non-profit private stichting

Vanuit de jarenlange expertise van de initiatiefnemers in de materie van overheidsopdrachten werd de nood aan een neutraal platform duidelijk. We creëren een open netwerk dat alle stakeholders verwelkomt om samen te werken aan perfomanter aanbesteden. 

De Stichting Overheidsopdrachten is een onafhankelijke 100% non-profit private stichting die zich samen met haar partners en leden inzet om haar doelen te bereiken. We lanceren tal van initiatieven en ondersteunen de acties van onze partners en leden om overheidsopdrachten transparanter, duurzamer en toegankelijker te maken.

Onze missie

Onder leiding van het Bestuursorgaan wil de Stichting Overheidsopdrachten uitgroeien tot hét onafhankelijk kenniscentrum, dat volledige transparantie en gelijkheid in de markt ondersteunt én ijvert voor perfomanter aanbesteden.

In de wetenschap dat de belangrijkste kennis inzake overheidsopdrachten binnen de sector zelf aanwezig is, werken wij aan opheldering en uitwisseling van de expertise en ervaring van onze leden om de markt te versterken.

Onze doelstellingen

De Stichting stelt zichzelf enkele doelstellingen om haar missie te ondersteunen :

  • Permanent het economisch en maatschappelijk belang van overheidsopdrachten onder de aandacht houden
  • In samenwerking met de academische wereld een Masteropleiding Overheidsaankoper in het leven te roepen
  • Een kwaliteitscertificaat te creëren voor (aanbieders van) opleidingen en seminaries over aanbesteden
  • Een breed en relevant ledenbestand na te streven
  • Relevante initiatieven en voorstellen van haar leden mee te helpen realiseren
  • De Belgische TenderBarometer online ter beschikking te stellen. Deze bevat alle cijfergegevens, trends en evoluties over gepubliceerde opdrachten, openingen en gunningen sinds 2016
  • Tender Wiki gratis en anoniem ter beschikking te stellen : dé online bibliotheek van alle publicaties en bestekken van de laatste 5 jaar
Onafhankelijk bestuursorgaan

De stichting wordt bestuurd door een onafhankelijk bestuursorgaan, dat als taak heeft ervoor te zorgen dat de stichting haar activa beheert ter bevordering van de missie perfomanter aanbesteden en haar doestellingen.

Portretten-3_
Bruno De Mulder
VOORZITTER - CEO TenderExperts
Erik Van Eecke
Erik Van Eecke
Managing Partner Tender Expert
Emilie Delplanque
Emilie Delplanque
Aankoop directeur – CHU St-Pierre
Tony Mortier
Tony Mortier
Inspecteur-Generaal van Financiën
Chris-Geldhof
Chris Geldhof
Diensthoofd procurement bij de Federale Politie
France Vlassembrouck
France Vlassembrouck
Partner bij Strelia
Silke Hoebeek
Silke Hoebeek
Juridisch adviseur
Frank Geets
Frank Geets
Administrateur Generaal – het Facilitair Bedrijf
Jos Fischer _ LinkedIn
Jos Fischer
Commercieel Directeur EasyPost
Gauthier Ervyn
Gauthier Ervyn
Partner Resolved Avocats Advocaten

Governance

Om de openheid en toegankelijkheid te garanderen, geeft de Stichting Overheidsopdrachten alle informatie vrij over haar beleid, haar standaarden en haar jaarrapporten.

De statuten beschrijven het doel waarvoor de stichting is opgericht, hoe zij wordt bestuurd en de verantwoordelijkheden van het Bestuursorgaan.
De deontologische code beschrijft het ethische besluitvormingsproces dat de leden van het Bestuursorgaan en het personeel moeten volgen met betrekking tot respect voor alle personen, transparantie, verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht
JAARREKENING
Wij verbinden ons ertoe om duidelijke, tijdige informatie te verstrekken over onze financiële situatie en activiteiten. Wij publiceren onze gecontroleerde jaarrekeningen zodra deze beschikbaar zijn.

Onze partners

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.