Scroll Top

Privacy- & Cookiebeleid

PRIVACYBELEID

Algemeen

Stichting Overheidsopdrachten – Fondation Marchés Publics met maatschappelijke zetel te de Limburg Stirumlaan 24, 1780 Wemmel en ingeschreven bij het KBO onder nummer 0722.456.134 (hierna “Stichting Overheidsopdrachten”) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Wij zijn toegewijd aan het waarborgen van de privacy van gegevens die aan ons worden verstrekt en gegevens over bezoekers van onze website. Stichting Overheidsopdrachten is over het algemeen de beheerder van de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt.
Deze privacyverklaring is bedoeld om leden, partners en meer in het algemeen alle bezoekers van deze website te informeren over hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen, beschermen of anderszins verwerken. Er kunnen andere beleidsregels van toepassing zijn op werving en selectie en deze zullen afzonderlijk worden bekendgemaakt. We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle bezoekers van de websites www.stichtingoverheidsopdrachten.org en www.fondationmarchespublics.org. Het Privacybeleid kan worden gewijzigd in verband met nieuwe functies op de website of om te voldoen aan nieuwe wettelijke, contractuele of administratieve verplichtingen. We raden u daarom aan ons Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op onze website(s).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Stichting Overheidsopdrachten is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij over u?

De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen bestaan uit:

– Basisgegevens, zoals uw naam, titel, functie, het bedrijf waarvoor u werkt;
– Contactgegevens;
– Gegevens die nodig zijn voor het verwerken van facturen;
– Gegevens over uw bezoek aan onze website, zoals het gebruikte apparaattype, IP-adres en user-agent;
– Gegevens met betrekking tot uw deelname aan evenementen en studiedagen;
– Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt in het kader van het verlenen van diensten die speciale gegevenscategorieën kunnen omvatten;
– Alle andere persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons verstrekt.

Hoe verkrijgen wij uw persoonlijke gegevens?

We verkrijgen de persoonsgegevens in de volgende situaties:

– Wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt, of wanneer u rechtstreeks contact met ons hebt (per e-mail, telefoon of brief);
– Wanneer u een overeenkomst met ons aangaat;
– Wanneer we onze technologische tools en diensten monitoren, inclusief bezoeken aan onze website en de e-mails die worden verzonden van en naar de Stichting Overheidsopdrachten;
– Wanneer we persoonsgegevens verzamelen uit andere bronnen, zoals de KBO, commerciële databases of door gebruik te maken van openbare bronnen.

Waarom verwerken we uw gegevens?

– Om onze diensten en producten aan u of de organisatie waarvoor u werkt te leveren en te verbeteren (inclusief auditing en monitoring van het gebruik van deze diensten en producten);
– Om onze relatie met u en onze leden en partners te onderhouden en te ontwikkelen;
– Om onze activiteiten en initiatieven te controleren en te analyseren;
– Om onze interne bedrijfsvoering te vergemakkelijken;
– Verwerken van en reageren op verzoeken, vragen of klachten die we van u ontvangen;
– Om onze diensten en ondersteunende processen en systemen in gebruik te nemen en uit te voeren;
– Om te voldoen aan regelgevende en beleidsmatige vereisten;
– Om diensten te identificeren waarin u mogelijk geïnteresseerd bent en voor bedrijfsontwikkeling;
– Om met u te communiceren over onze diensten;
– Om onze website aan te bieden en te verbeteren door statistieken over het gebruik van de website te genereren;
– Om onze bedrijfsprocessen en -systemen te bewaken en te analyseren;
– Om uw inschrijving voor een van onze evenementen of studiedagen af te handelen;

Op welke basis gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

– Om een overeenkomst te sluiten en uit te voeren;
– Om te voldoen aan wettelijke en beleidsmatige vereisten;
– Voor een gerechtvaardigd belang (bijv. het beheren en administreren van de relatie met leden, partners en leveranciers);
– Met uw toestemming.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de in dit Privacy- & Cookiebeleid genoemde doeleinden te bereiken. Uw persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met ons bewaarbeleid, dat op verzoek verkrijgbaar is via de contactgegevens die vermeld staan onder het kopje “Hoe kunt u contact met ons opnemen” van dit Privacy- & Cookiebeleid. De bewaarperiode voor elke categorie persoonlijke gegevens is gebaseerd op wettelijke en beleidsmatige vereisten en het doel waarvoor de informatie wordt verzameld en gebruikt.

Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?

In verband met de levering van onze diensten kan het nodig zijn dat we uw persoonsgegevens delen met onze partners voor de hierboven gespecificeerde doeleinden.

Het kan ook zijn dat we onze leveranciers en onderleveranciers toegang moeten geven tot uw persoonsgegevens wanneer zij diensten namens ons uitvoeren (voornamelijk om onze ICT-systemen te onderhouden en te ondersteunen).

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen, behalve wanneer wij daartoe verplicht zijn door een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.

Voor het versturen van onze mailingcampagnes maken we gebruik van software van een externe dienstverlener. Dit betekent dat het mogelijk is dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens en hoe lang bewaren we deze?

Stichting Overheidsopdrachten neemt de nodige veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of enige andere ongeoorloofde verwerking. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn opgeslagen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U heeft het recht om vrije toegang te vragen tot de persoonsgegevens die Stichting Overheidsopdrachten verwerkt, om de correctie of verwijdering van uw gegevens te vragen of om een beperking van de verwerking te vragen. U kunt ook vragen om de overdraagbaarheid van uw gegevens en u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zonder onderbouwing in het geval van direct marketing, of onderbouwd in andere gevallen.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.

U kunt uw verzoek op basis van bovenstaande rechten richten aan info@belgiantenders.org of per post aan onderstaand adres. Zonder bewijs van uw identiteit kunnen we uw verzoek niet in behandeling nemen. Houd er rekening mee dat de toepasselijke wetgeving voorwaarden kan stellen aan het uitoefenen van de bovenstaande rechten.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen hebt met betrekking tot dit Privacy- & Cookiebeleid of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u alle correspondentie richten aan:

Stichting Overheidsopdrachten – Fondation Marchés Publics

de Limburg Stirumlaan 24

1780 Wemmel

+32 2 488 32 79

info@belgiantenders.org

COOKIEBELEID

OVER DIT COOKIEBELEID

In dit Cookiebeleid wordt uitgelegd wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken, welke soorten cookies we gebruiken, welke informatie we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt, en hoe u de cookievoorkeuren kunt regelen. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en beveiligen, zie ons Privacybeleid. U kunt te allen tijde uw toestemming wijzigen of intrekken in de Cookieverklaring op onze website. Lees meer over wie wij zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe wij persoonlijke gegevens verwerken in ons Privacybeleid. Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: www.stichtingoverheidsopdrachten.org

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. Ze worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website goed te laten functioneren, veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden, te begrijpen hoe de website presteert en te analyseren wat werkt en waar verbetering nodig is.

HOE GEBRUIKEN WE COOKIES?

Zoals de meeste online diensten, gebruikt onze website first-party en third-party cookies voor verschillende doeleinden. Cookies van derden zijn meestal nodig om de website goed te laten functioneren en verzamelen geen persoonlijk identificeerbare gegevens.

De cookies van derden die op onze website worden gebruikt, zijn voornamelijk bedoeld om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u met onze website omgaat, om onze diensten veilig te houden, om advertenties aan te bieden die voor u relevant zijn, en al met al om u een betere en verbeterde gebruikerservaring te bieden en om uw toekomstige interacties met onze website te versnellen.

WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKEN WE?

Noodzakelijke cookies : Sommige cookies zijn essentieel voor u om de volledige functionaliteit van onze site te kunnen ervaren. Ze stellen ons in staat gebruikerssessies te onderhouden en veiligheidsrisico’s te voorkomen. Ze verzamelen of slaan geen persoonlijke informatie op. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen op uw account, producten toevoegen aan uw winkelmandje en veilig afrekenen.

Analytische cookies : Deze cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoekers op de website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina’s van de website zijn bezocht, de bron van het bezoek, enz. Deze gegevens helpen ons te begrijpen en analyseren hoe goed de website presteert en waar verbetering nodig is.

Advertentie cookies : Op onze website worden advertenties weergegeven. Deze cookies worden gebruikt om de advertenties die we aan u tonen te personaliseren, zodat ze zinvol voor u zijn. Deze cookies helpen ons ook om de efficiëntie van deze advertentiecampagnes bij te houden.
De informatie die is opgeslagen in deze cookies kan ook worden gebruikt door de externe advertentieproviders om u ook op andere websites advertenties op de browser te tonen.

Functionele cookies : Dit zijn de cookies die helpen bij bepaalde niet-essentiële functionaliteiten op onze website. Deze functionaliteiten omvatten het insluiten van inhoud zoals video’s of het delen van inhoud van de website op sociale mediaplatforms.

Voorkeuren: Deze cookies helpen ons uw instellingen en browservoorkeuren op te slaan, zoals taalvoorkeuren, zodat u een betere en efficiëntere ervaring hebt bij toekomstige bezoeken aan de website.

De onderstaande lijst geeft een overzicht van de cookies die op onze website worden gebruikt.

CookieBeschrijving
_GRECAPTCHAGoogle Recaptcha service sets this cookie to identify bots to protect the website against malicious spam attacks.
CONSENTYouTube sets this cookie via embedded YouTube videos and registers anonymous statistical data.
cookielawinfo-checkbox-advertisementSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category.
cookielawinfo-checkbox-analyticsSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Analytics" category.
cookielawinfo-checkbox-functionalThe GDPR Cookie Consent plugin sets the cookie to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessarySet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Necessary" category.
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryGDPR Cookie Consent plugin sets this cookie to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category.
cookielawinfo-checkbox-othersSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores user consent for cookies in the category "Others".
cookielawinfo-checkbox-performanceSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores the user consent for cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsentCookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
l10i_lNo description available.
l10i_sNo description available.
l10i_tNo description available.
VISITOR_INFO1_LIVEYouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface.
wp-wpml_current_languageWordPress multilingual plugin sets this cookie to store the current language/language settings.
X-Mapping-fjhppofkThis cookie is used for load balancing purposes. The cookie does not store any personally identifiable data.
YSCYoutube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages.

HOE KAN IK MIJN COOKIEVOORKEUREN AANPASSEN?

Als u later tijdens uw browsersessie besluit uw voorkeuren te wijzigen, kunt u op het tabblad “Toestemming beheren” op uw scherm klikken. Hierdoor wordt de toestemmingsmelding opnieuw weergegeven, zodat u uw voorkeuren kunt wijzigen of uw toestemming helemaal kunt intrekken.

Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om door websites gebruikte cookies te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren/verwijderen. Ga voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies naar  wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen hebt met betrekking tot dit Privacy- & Cookiebeleid of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u alle correspondentie richten aan:

Stichting Overheidsopdrachten – Fondation Marchés Publics

de Limburg Stirumlaan 24

1780 Wemmel

+32 2 488 32 79

info@belgiantenders.org

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.