insights

tenderwiki

07 aug: TIPS & TRICKS : Tender Wiki

In augustus 2023 halen aankopers en inschrijvers alles uit de kast om klaar te zijn voor de migratie van het e-Notification-platform op 4 september: testen, registraties, opleidingen, de laatste publicaties… De laatste rechte lijn !
We maken van deze gelegenheid gebruik om hen een paar TIPS te geven om hun werk gemakkelijker te maken. TenderWiki maakt alle gepubliceerde bestekken gratis beschikbaar. Het is een eenvoudig, praktisch en vooral compleet, omdat het alle documenten bevat, zelfs de documenten die door het platform zelf zijn gearchiveerd!

AdobeStock_98654311_Preview

01 jun: Marktverkenning @ Deloitte BXL

Marktconsultatie is altijd nodig, maar moet in verhouding staan tot de technische complexiteit of het financiële belang van de aankoop en de beschikbare tijd. Tijdens deze studiedag wordt behandeld wat een aanbesteder kan én mag doen.  Én hoe u als onderneming hier best op inspeelt !