Marktverkenning

AdobeStock_98654311_Preview

01 jun: Marktverkenning @ Deloitte BXL

Marktconsultatie is altijd nodig, maar moet in verhouding staan tot de technische complexiteit of het financiële belang van de aankoop en de beschikbare tijd. Tijdens deze studiedag wordt behandeld wat een aanbesteder kan én mag doen.  Én hoe u als onderneming hier best op inspeelt !