Wetgeving

Online Digital E Invoice

07 feb: Digitalisering – e-Facturatie @ EasyPost

In België worden jaarlijks minstens één miljard facturen uitgewisseld. De implementatie van elektronische facturatie voor overheidsopdrachten is de kans bij uitstek voor administratieve vereenvoudiging en kostenbesparing. Vanaf maart 2024 wordt e-facturatie een essentieel onderdeel van ALLE overheidsopdrachten, een beweging die niet alleen de overheidssector maar ook de brede markt zal transformeren.

Memorandum 2024

27 jan: Memorandum 2024 – 8 actiepunten

Overheidsopdrachten zijn een belangrijk aspect van onze Belgische economie. Ze vertegenwoordigen 15,3% van het BBP van ons land en meer dan 25% van de publieke uitgaven. De Stichting Overheidsopdrachten stelt hierbij een aantal actiepunten voor, die samen getroffen moeten worden om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan en ervoor te kunnen zorgen dat overheidsopdrachten (kosten)efficiënter kunnen aanbesteed worden.

Lady Justice Statue

27 jan: Nieuwigheden KMO participatie @ Webinar

De recente wetswijziging van 22 december 2023 brengt significante veranderingen met zich mee in de toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten. KMO’s vertegenwoordigen 99,8% van alle Belgische ondernemingen. Echter, hun aandeel in overheidsopdrachten is tot nu toe beperkt gebleven.

AdobeStock_98654311_Preview

01 jun: Marktverkenning @ Deloitte BXL

Marktconsultatie is altijd nodig, maar moet in verhouding staan tot de technische complexiteit of het financiële belang van de aankoop en de beschikbare tijd. Tijdens deze studiedag wordt behandeld wat een aanbesteder kan én mag doen.  Én hoe u als onderneming hier best op inspeelt !