Tender Barometer

Met de regelmatige publicatie van de Tender Barometer dragen we bij tot meer facts and figures gedreven discussies in het kader van overheidsopdrachten.

Deze TenderBarometer geeft het aantal overheidsopdrachten weer die gelanceerd werden door een entiteit onderworpen aan de overheidsopdrachtenreglementering, beter gekend als aanbestedingen.

Dankzij een unieke samenwerking met  Tender Experts (www.tenderexperts.be) ,die alle  informatie over alle overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2016 samenbrengt in één databank, kan de Stichting Overheidsopdrachten (www.stichtingoverheidsopdrachten.org) nieuwe inzichten ter beschikking stellen aan allen.

Voor het eerst krijgen we een duidelijker beeld van de Belgische aanbestedingsmarkt, welke overheden/entiteiten besteden wat aan, wie besteedt niet aan, welke bedrijven dingen mee, wie haalt wat (steeds opnieuw) binnen,…

Dankzij de databank, kunnen vragen i.v.m. statistisch relevante trends over overheidsopdrachten en specifieke vragen over een welbepaalde sector of overheid(stype) eenvoudig worden beantwoord en data worden gevisualiseerd.

…meer dan 16.000 gepubliceerde aankoopprocedures, opgesplitst in zowat 30.000 deelopdrachten.  Samen goed voor een aankoopvolume van meer dan 70 miljard EURO…

Clear Filters
Tender Wiki