Ons Nieuws

Prijsherzieningsclausules - Clause de revision des prix

09 mrt: Prijsherzieningsclausules @ Koninklijke Bibliotheek Brussel

Hoe stel je als aankoper herzieningsclausules op en hoe bekom je als opdrachtnemer een herziening? Welke parameters bestaan er? Kan een onderneming ze wijzigen of niet? Hoe ga je om met die toekomstige paramaters? Wanneer heeft de onderaannemer recht op een herziening? Wat met firma’s die de vertrouwelijkheid van elementen inroepen? …